PetraMalin Parempi tulevaisuus tehdään nyt

Juuri maahan muuttaneiden lasten opetukseen panostettava Helsingissä

  • Juuri maahan muuttaneiden lasten opetukseen panostettava Helsingissä

Moni maahan muuttava lapsi aloittaa Helsingissä peruskoulun tilanteessa, jossa ei vielä puhu suomea.  Lapselle pitää silloin tarjota hyvä tuki oppimiseen.

Valmistava opetus on opetusta, jota tarjotaan 6-17-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, joilla ei ole riittäviä suomen kielen taitoja siihen, että he voisivat opiskella suomenkielisessä opetuksessa. Valmistavan opetuksen aikana opiskellaan kieltä sekä tarvittavia oppimisvalmiuksia. Kyseessä on usein koko perheen ensimmäinen kotoutumispalvelu: lapset aloittavat koulun pian maahan tulon jälkeen, kun aikuisten osalta kotoutumispalvelujen pariin pääseminen kestää kauemmin. Esi- ja alkuopetusikäisten valmistava opetus järjestetään omassa lähipäiväkodissa tai lähikoulussa suomenkielisessä opetusryhmässä.

Olen itse käynyt tutustumassa Helsingissä erääseen valmistavan opetuksen luokkaan. Minuun teki suuren vaikutuksen se, millaisella ammattitaidolla opettaja ohjasi ryhmää, joiden iät ja taustat olivat keskenään hyvin erilaiset. Lapset osallistuivat opetukseen innokkaasti ja saivat opettajalta tukea myös tulevaisuuden suunnitteluun. (Yllä oleva kuva on otettu valmistavan luokan seinältä, jossa oppilaat pohtivat tulevaisuuden ammattejaan.)

Olosuhteet oppimiselle voisivat kuitenkin olla paljon paremmat. Helsingin yliopiston Vastaantulo-hankkeen tutkijat kertoivat viime vuoden lopussa meille kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenille Helsingin valmistavasta opetuksesta. Selvityksessä kävi ilmi, että Helsingissä valmistavan opetuksen ryhmäkoot ovat huomattavasti isommat kuin naapurikunnissa (max. 16 oppilasta, verrattuna naapurikuntien mitoitukseen max. 10 oppilasta) ja Helsingissä on vähemmän kehittämisresursseja valmistavaan opetukseen (alle yhden henkilön työpanos) kuin naapurikunnissa.

Tein eilen kaupunginvaltuustossa aloitteen siitä, että Helsinki asettaisi valmistavan opetuksen  maksimiryhmäkooksi 10 lasta/ ryhmä, ja nostaisi valmistavan opetuksen kehittämisresurssia. Esitin myös, että kaupunki tarjoaisi opettajille ja varhaiskasvatuksen opettajille koulutusta valmistavasta opetuksesta sen varmistamiseksi, että esi- ja alkuopetusikäisten oppilaiden erityiset tarpeet huomioidaan omassa lähipäiväkodissa tai lähikoulussa yhtä hyvin kuin isompien lasten tarpeet valmistavan opetuksen omissa ryhmissä. Perus- ja esiopetuksen ryhmäkoilla on myös iso merkitys.

Suomalaisen koulutaipaleen alku on tärkeä hetki maahan muuttaneen lapsen elämässä, ja siitä pitää tehdä paras mahdollinen.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat